Śniegi w końcu zeszły, więc przystąpiliśmy do weryfikacji wybranych odcinków tras Suwalskie Tropy Race . Kto rozpoznaje – jaka śluza, rzeka i jezioro widoczne są na zdjęciach?