Poniżej przedstawiamy wyniki I edycji Suwalskie Tropy Race:

Trasa 200 km

Trasa 500 km